SLOW FOOD, SLOW WINE

SLOW FOOD, SLOW WINE

Koncept Slow Food®, jenž má za svůj symbol malého šneka, vznikl na základě myšlenky, kterou v roce 1986 zrealizoval italský novinář s gastronomickým zaměřením Carlo Petrini. Byla to jeho reakce na otevření pobočky řetězce rychlého občerstevní McDonald’s na historickém náměstí Piazza di Spagna v Římě…

Slow Food manifest

Již v roce 1989 získala tato organizace mezinárodní statut, kdy se delegáti z 20 zemí světa sešli v Paříži, aby podepsali oficiální Slow Food manifest. Následující je krátký výňatek:

Naše století, které je symbolem průmyslové industrializace, nejprve vynalezlo stroj a poté jej vzalo jako svůj životní model. My jsme otroci jeho rychlosti a podléháme stejnému infekčnímu viru, který narušuje naše zvyklosti, pronásleduje nás do našich domovů a nutí nás konzumovat fast food. Abychom si zasloužili název Homo sapiens, měli bychom se zbavit tohoto tempa, které nás nebezpečně vede k záhubě. Začněme tedy znovu objevovat bohatost a rozmanitost chutí regionálních kuchyní a vyhněme se degradujícím efektům rychlého stravování, které mění naše zvyky a ohrožuje naši společnost a krajinu… 

Cíle a aktivity Slow Food

Rybí trhSlow Food je neziskové eko-gastronomické sdružení, které vzniklo na protest masivně se šířícímu globalizovanému stravování ve stylu fast food, průmyslové velkovýrobě potravin, standardizaci jejich chutí a na podporu zájmu lidí od nejútlejšího věku o to, jaké jídlo konzumují, odkud pochází, jak chutná a jak jeho výroba ovlivňuje okolní svět a životní prostředí. Pohled Slow Food na zemědělství, výrobu potravin a gastronomii se zakládá na třech vzájemně propojených principech: dobrý, čistý a férový… (dobrá je čerstvá a chutná strava, která uspokojuje všechny smysly a je součástí kulturního dědictví lidstva, čistě a zdravě pěstovaná, vyráběná v harmonii s přírodou, za férové ceny pro její producenty i konzumenty).
Slow Food má své kulturní, vzdělávací, charitativní a vědecké programy. Jednou z důležitých aktivit hnutí Slow Food je ochrana a zachování biodiverzity a místních gastronomických tradic, proto iniciuje a podporuje projekty zaměřené na ochranu živočišných druhů a rostlinných odrůd a na udržování tradiční potravinářské výroby podle historických metod.

Speciálním projektem je tzv. Ark (Archa), který chrání zájmy malých zemědělců a farmářů, produkujících výrobky, kterým hrozí nebezpečí zániku. Tisíce různých selských výrobků, jako jsou salámy, šunky, sýry, ale i živočišná plemena či druhy ovoce a zeleniny odsoudila průmyslová revoluce a kultura fast food k zániku. Homologace chutí, společně s nesmírnou mocí průmyslových gigantů, problémy s distribucí a neinformovanost občanů jsou pádné důvody k tomu, abychom navždy ztratili nenahraditelné tradiční recepty, vědomosti a percepce chutí některých lahůdek. Pro ohrožené výrobky existuje celá řada ochranných opatření, a proto byl pro tyto účely vytvořen i projekt Presidium, určený k podpoře těchto výrobců pomocí marketingu, propagačních kampaní, včetně nabídek místním restauracím pro zavedení těchto produktů.

Struktura Slow Food

Výroba sýru Parmigiano Reggiano DOPHnutí Slow Food dnes čítá na 100 000 členů, které sdružuje více než 1300 kapitul zvaných Convivia ve více než 150 zemích celého světa. Organizace Slow Food je samozřejmě nejaktivnější v Itálii, ale i v zemích jako jsou Německo, Austrálie, Finsko, USA, Francie, Rakousko, Švýcarsko a Slovinsko. V roce 2000 se k hnutí Slow Food připojila i Česká republika.

Každé convivium pořádá na místní nebo regionální úrovni různé aktivity související s uvedenou problematikou, např. přednášky, prezentace a degustace gastronomických produktů, kurzy vaření, výstavy, soutěže, exkurze do restaurací, které provozují svoji činnost v duchu Slow Food, poznávací zájezdy s výměnou názorů a zkušeností se zahraničními spolky a další. Klíčovou strukturou hnutí Slow Food je rovněž více než 2000 zemědělských komunit po celém světě, které praktikují šetrnou a udržitelnou zemědělskou maloprodukci.

Slow Food a vzdělávání

Sdružení Slow Food rovněž otevřelo Univerzitu gastronomie, kde se setkávají a vyučují nejlepší mezinárodní specialisté v tomto oboru. Dvě italská univerzitní městečka v Pollenzu a Colornu vítají své studenty ze všech zemí světa. Nabízejí možnost zapojit se do magisterského studia gastronomických věd nebo studijního programu Master in Food Culture a zúčastnit se konferencí, seminářů a přednášek.

Za účelem dalších informací navštivte www.slowfood.com, napište na info@slow-food.cz jak se stát členem convivia v ČR a vše o Univerzitě gastronomie najdete na www.unisg.it.

Slow Wine

Ročenku Slow Wine pravidelně vydává nakladatelství Slow Food Editore v piemontském městě Bra, které je také sídlem sdružení Slow Food a dějištěm častých eno-gastronomických akcí a festivalů. Je to první nezávislý průvodce italskými víny, který vychází od roku 2010 v italštině a od roku 2011 rovněž v angličtině.

Logo Slow WinePopis každého vinařství znázorňuje tři klíčové faktory – život, vinohrad a víno (vita, vigne, vini) – což uvede čtenáře do zákulisí vinařství a k představení osobností stojící za výrobou vína, k návštěvě jejich vinic a konečně i k představení a popisu jejich vín. Řada symbolů znázorňuje různé atributy, kterými se výrobce vyznačuje nebo pověst, kterou si vydobyl. Šnek coby symbol a logo sdružení Slow Food upozorňuje na vinařství, jehož filosofie se zakládá na idejích Slow Food. Symbol láhve znamená konzistentní kvalitu napříč hodnoceným sortimentem, € znázorňuje vynikající poměr kvalita:cena. Oceněná vína se pak zatřiďují jako Víno Slow, Velké vínoVíno pro každý den.

Publikaci Slow Wine lze zakoupit na www.amazon.com, zkušební verze 2014 je k dispozici ke stažení v Apple store, včetně 200 vín ze seznamu Víno pro každý den.